Indien u werkzaam bent voor het UMC en niet de beschikking hebt over een U- of E-nummer, dan kunt u informatie vinden op www.radboudnet.nl. Het is niet mogelijk om op de portal met een Z-nummer in te loggen.

Welkom op de portal van de Radboud Universiteit


Medewerkers
In de portal vinden medewerkers onder meer de actuele status van hun verlofuren, vooringevulde formulieren, hun maandelijkse salarisstrook en kunnen ze samen met anderen project- of samenwerkingssites inrichten. Ook de vertrouwde informatie van RadboudNet staat in de portal, zoals In de media, het vacatureoverzicht, de arbeidsvoorwaarden en Vraag & aanbod. Inloggen kan met het U- of E-nummer en RU-wachtwoord. Het is niet mogelijk om op de portal met een Z-nummer in te loggen. Dit gaat wel op www.radboudnet.nl.

Voor vragen en suggesties tot verbeteringen: portal@ru.nl
Voor vragen rondom wachtwoorden: www.ru.nl/wachtwoord

Studenten
Met deze portal kunnen studenten hun Blackboardberichten lezen, e-mail ontvangen, verschillende nieuwsbronnen volgen, hun rooster raadplegen, zich inschrijven voor vakken, tentamencijfers bekijken en meer! Inloggen kan met het S-nummer en wachtwoord.  

Voor vragen of problemen m.b.t. je account: balie@dsz.ru.nl
Voor suggesties tot verbeteringen: portal@ru.nl


Welcome to the portal of Radboud University

Staff
In this portal employees can find the latest news about Radboud University, the current status of their leave, pre-completed forms and an overview of the conditions of employment that apply at Radboud University. They can also view their monthly salary slip and it is possible to set up project or collaboration sites with other employees.

Use of the staff portal is only possible with your U-number or E-number and Radboud password. It is not possible to log in on the portal with a Z-number. This is possible on www.radboudnet.nl.

For questions or suggestions for improvements please contact portal@ru.nl
For questions about passwordswww.ru.nl/idmuk/

Students
With this portal, students can access their Blackboard messages, receive their email, follow various news sources, consult their timetable, register for courses, see their exam results and more! Students can log in with their student number (S1234567) and password.

Questions or problems related to your account: balie@dsz.ru.nl
Suggestions for improvements: portal@ru.nl